İş Makinası Sınav 1

1-Bir iş yerinde çalışan iş makinesinin korna sesi nasıl olmalıdır?

A)Havalı korna olmalı
B)Hidrolik korna olmalı
C)Korna sesleri hepsinde aynı olmalı
D)İşyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olmalıdır

2-İş makineleri çalışırken hangi TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır?

A)Görüşün iyi olduğu yerler
B)Boyalı yerler
C)Yeraltı enerji ve doğalgaz hatlarının olduğu yerler
D)Tarım alanlarının olduğu yerler

3-İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

A)Motorun yanında
B)Ataşmana bağlı olur
C)Operatörün hemen yanında olur
D)Yangın söndürme cihazı bulunmaz

4-Aşağıdakilerden hangisi İş Makinelerinde kaza sebeplerindendir?

A)Makine emniyet sistemlerinin devre dışı bırakılması
B)İş yeri ortamında gerekli önlemlerin alınmış olması
C)Makine emniyet sistemlerinin olması
D)Makinenin bakımının yapılması

5-Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?

A)Hemen yangın yerinden kaçınız
B)İtfaiyeye telefon ediniz
C)Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.
D)Telaşlanmayınız

6-Makine ile tünel veya kapalı iş alanlarında çalışılırken, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A)Su kaynağının olmasına
B)Yeterli miktarda hava olup olmadığına
C)Sıcaklık derecesine
D)Manevra hareketinin kolaylığına

7-Çalışma sahasında kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir?

A)Şans
B)İş kazası
C)Tesadüf
D)Rastlantı

8-İş makinesi ile çalışırken aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilmez?

A)Sahada çalışan diğer işçilere
B)Sahada çalışan diğer iş makinelerine
C)Sahadaki tehlike uyarı işaret ve işaretçilerine
D)Gerektiğinde insan taşımak için yedek sandalye bulunmasına

9-Operatörün iş makinesi ile çalışma yapabilmesi için ilk ve en önemli olan kural aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A)Çalışacağı alanda emniyet şeridi çekmelidir
B)Kişisel koruyucu donanımlarını kontrol etmelidir.
C)Kazı çalışması yapacaksa yeraltı projesini incelemelidir.
D)İş makinesi operatörlük belgesinin olması zorunludur.

10-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?

A)El Siperi
B)Yüz Siperi
C)Çizmeli Tulum
D)Baret

11- İş makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İş makinesinin kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır.
B) İş makineleri insan taşımak amacıyla kullanılabilir.
C) Operatör yardımcısı bütün gece makineyi çalıştırmalıdır.
D) İş makineleri iş bitiminde olduğu yerde bırakılır.

12- İş makinesi ile işe başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Makine kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılır
B) Çalışılacak alanda gerekli emniyet önlemleri alınır.
C) Makinenin genel kontrolleri yapılarak işe başlanır
D) Kontrol edilmeden işe çıkılır.

13- İş makinesi operatörü görüş alanının daraldığı durumlarda nasıl davranmalıdır.

A) Operatör makinadan sarkarak görüş alanını genişletmelidir,
B) Sürekli korna çalmalı,
C) Tahmini olarak hareket etmeli
D) Operatör yardımcısı kullanmalıdır.

14- İş makinası operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İş Makinası operatörü makinesinden sorumludur
B) İş Makinası operatörü, kullandığı makinanın çalıştırma talimatlarını önceden okumuş ve anlamıştır
C) İş Makinası operatörü, kullandığı makinanın kapasitesini ve yeteneklerini bilir
D) Hepsi doğru

15- İş Makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangileri bulunmalıdır?

A) Tepe lambası çalışır durumda olmalıdır
B) Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi bulunmalıdır
C) Acil durumlar için yangın söndürücü bulunmalıdır
D) Hepsi doğru

16- İş makinası çalışma esnasında DUR sesi geldiği zaman ne yapılmalıdır?

A) Çalışmaya devam etmeliyiz.
B) İş bitiminde durmalıyız.
C) Çalışmayı hemen durdurmalıyız
D) Duymazdan gelmeliyiz.

17- Operatör iş makinasını kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

A) İş makinesinin hareketine
B) İş makinesi ataşmanlarına
C) İş makinası kapasitesine
D) Hepsi doğrudur

18- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında insan faktörü değildir?

A) Sıcaklık ve nem
B) Dalgınlık, dikkatsizlik
C) Eğitim ve bilgi eksikliği
D) İlgisizlik, düzensizlik

19- Operatörün eğitimli ve belgeli olmasının önemi nedir?

A) Belgesi olmadan herkes operatör olabilir.
B) Eğitim almadan herkes operatör olabilir
C) Eğitim gören operatör, araç kullanma tekniklerini iyi bilir
D) Eğitimli operatör verimli olamaz.

20- İş makinalarında kullanılan Ataşmanlar ne işe yarar?

A) Fren sisteminin bir parçası
B) Çelik burgulu halatlara verilen isim
C) Halat tamburunun bağlandığı bloğa verilen isim
D) Yükün doğru ve güvenli şekilde nakledilmesi için kullanılan ekipmanlar

21- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olan bir iş makinesi operatörünün özelliklerin-dendir?

A) Bencil
B) Sorumsuz
C) Görgü seviyesi düşük
D) Saygılı

22- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan iş makinesi operatörünün özelliklerindendir?

A) Öfkeli olmak
B) Sabırlı olmak
C) Başarılı iletişim kurmak
D) Bencillikten uzak durmak

23- Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulanmaya başlanır?

A) Hastanede
B) Sağlık ocağında
C) Kaza yerinde
D) Ambulansta

24- Kaza anında ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

A) Hemen aranır.
B) 15 dakika temel yaşam desteği uygulandıktan sonra aranır.
C) 5 tur göğüs basısı ve suni solunum uygulandıktan sonra aranır.
D) 2 kurtarıcı solunumdan sonra aranır.

25- Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

A) Sedye ile
B) Bir kişi ile sırtta
C) İki kişi ile kucakta
D) Atellenen ayak ile bastırılarak

Cevap Anahtarı

1-D 2-C 3-C 4-A 5-A 6-B 7-B 8-D 9-D 10-D 11-A 12-D 13-D 14-D 15-D 16-C 17-D 18-A 19-C 20-D 21-D 22-A 23-C 24-A 25-A

Whatsapp
Diyarbakır İş Makinaları Operatörlük Kursu
Diyarbakır İş Makinaları Operatörlük Kursu
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?