İş Makinası Sınav 4

1- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 • A) Eldiven kullan
 • B) Gözlük kullan
 • C) İş ayakkabısı kullan
 • D) Emniyet kemeri kullan

2- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 • A) Düşme tehlikesi
 • B) Elektrik tehlikesi
 • C) Oksitleyici madde
 • D) Aşındırıcı madde

3- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 • A) Eldiven kullan
 • B) Gözlük kullan
 • C) İş ayakkabısı kullan
 • D) Emniyet kemeri kullan

4- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 • A) Eldiven kullan
 • B) Gözlük kullan
 • C) İş ayakkabısı kullan
 • D) Baret kullan

5- Aşağıdaki şekil ne anlama gelir

 • A)Aşırı yük kaldırma
 • B)Kişisel koruyucu donanım kullan
 • C)Elektrik panolarına dikkat et
 • D)İş sahasına girme

6- Aşağıdaki işaretlerden hangisi BARET takınız anlamı taşımaktadır?

 • A) RESİM A
 • B) RESİM B
 • C) RESİM C
 • D) RESİM D

7- Aşağıdaki işaretlerden hangisi KULAK KORUYUCUSU takınız anlamı taşımaktadır?

 • A) RESİM A
 • B) RESİM B
 • C) RESİM C
 • D) RESİM D

8- Aşağıdaki işaretlerden hangisi Koruyucu MASKE takınız anlamı taşımaktadır?

 • A) RESİM A
 • B) RESİM B
 • C) RESİM C
 • D) RESİM D

9- Aşağıdaki işaretlerden hangisi KORUYUCU AYAKKABI GİYİNİZ anlamı taşımaktadır?

 • A) RESİM A
 • B) RESİM B
 • C) RESİM C
 • D) RESİM D

10- Aşağıdaki işaretlerden hangisi KORUYUCU ELDİVEN GİYİNİZ anlamı taşımaktadır?

 • A) RESİM A
 • B) RESİM B
 • C) RESİM C
 • D) RESİM D

11- İş makinası operatörü iş öncesi hazırlık esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir hareket olarak değerlendirilmez?

 • A) Çalışacağı alanda emniyet şeridi çekmelidir.
 • B) Kişisel koruyucu donanımlarını kontrol etmelidir.
 • C) İş makinesini hemen çalıştırmalıdır.
 • D) Kazı çalışması yapacak ise altyapı projesini incelemelidir.

12- İş makinası operatörü iş öncesi hazırlıkta aşağıdakilerden hangisinden sorumlu değildir?

 • A) Emniyetli çalışmak.
 • B) Makine kapasitesince çalışmak.
 • C) İş kazasını S.G.K.’na bildirmek
 • D) Makine arızasını yetkililere bildirmek.

13- İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?

 • A) Yetkili kişilerden çalışma alanı ile ilgili bilgi almak
 • B) İş güvenliği tedbirlerini almak
 • C) Eksik iş güvenliği tedbirleri varsa yetkililerden talep etmek
 • D) Çalışma alanı ile ilgili programı belirlemek

14- İş makinası operatöründe ilk aranan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hızlı çalışması
 • B) Talimatlara uyması
 • C) Risk alabilmesi
 • D) Operatörlük belgesi ve çalışma saati tecrübesi

15- İş makinası operatörünün iş kazası riskini aşağıdakilerden hangisi en büyük etken değildir?

 • A) Çalışma saati tecrübesinin olmaması
 • B) Operatörün yeteri kadar dinlenmemiş olması
 • C) Operatörün bayan olması
 • D) Operatörün gerekli iş güvenliği tedbirlerini almaması

16- İş öncesi yapılan hazırlıklar operatöre nasıl bir fayda sağlar.

 • A) Operatör yapılacak olan işi anlar ve bilir.
 • B) Operatör iş yaparken fazla sorunla karşılaşmaz
 • C) Sahada çalışan diğer saha elemanları ile koordinasyon sağlanmış olur.
 • D) Hepsi doğru.

17- Aynı iş yerinde çalışan iş makinelerinin korna sesleri nasıl olmalıdır?

 • A) Havalı korna olmalı
 • B) Hidrolik korna olmalı
 • C) Korna sesleri hepsinde aynı olmalı
 • D) Korna sesleri hepsinde farklı olmalı

18- İş organizasyonu sağlık bir şekilde yapılırsa, operatöre nasıl bir fayda sağlar?

 • A) İş düzenli ve sağlıklı şekilde ilerler.
 • B) İşin ilerleyişine herhangi bir fayda sağlamaz
 • C) İş kazaları artar.
 • D) Sahada bulunan diğer çalışanların işine engel olunur.

19- İş organizasyonu yapılmadan işe başlanması hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur.?

 • A) İş organizasyonu yapılmadan işe başlanmamalıdır.
 • B) İş organizasyonunun önemi yoktur
 • C) İş organizasyonu işe başlandıktan sonra yapılmalıdır.
 • D) İş organizasyonu iş bitiminde yapılmalıdır.

20- İş organizasyonu sağlıklı şekilde yapılan sahalarda nasıl sonuçlar alınır?

 • A) İş hızlı şekilde ilerler.
 • B) Sahada iş kazaları riski azalır.
 • C) Planlanan sürede işin bitmesine yardımcı olur.
 • D) Hepsi doğru.

21- İş makinesi ile kısa süreli çalışmalarda “iş organizasyonuna ihtiyaç duyulmaz” şeklinde düşünen operatör için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Operatörün bilgisinin yetersiz olduğu düşünülerek bu düşünceye sahip operatörler ile işe devam edilmemelidir.
 • B) Operatör bu şekilde düşünerek işi daha hızlı bitirir.
 • C) Operatörün düşüncesinde yanlış bir ifade yoktur.
 • D) Bu şekilde düşünen operatörler yüksek maaş verilerek ödüllendirilir

22-  Yazılı kuralları bulunmayan fakat iş esnasın-da kendiliğinden gelişerek diğer çalışanlara hoşgörülü, saygılı ve yardımsever şeklide davranmak aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

 • A) İş – meslek adabı
 • B) İş bitimi kontrolü
 • C) Emir verme
 • D) Emir alma

23- İş ve meslek adabına uygun şekilde hareket eden iş makinesi operatörlerini diğer operatörlerden ayıran özellik nelerdir.

 • A) Diğer operatörlerden farkı yoktur
 • B) Diğer operatörlerden daha önce mesaileri sona erer
 • C) Diğer operatörlerden daha az maaş alırlar
 • D) Çalışma ortamındaki tüm ekip tarafından saygılı davranışlar görür ve onlara saygılı davranışlar gösterir

24- Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Hastaya gözü kırpıştırılması söylenir
 • B) Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır
 • C) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz, tıbbi yardım istenir
 • D) Batan cisim dikkatli bir şekilde çıkarılır ve sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır

25- Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

 • A) Kaburga kemiğinin
 • B) Kafatası kemiğinin
 • C) Uyluk kemiğinin
 • D)Kaval kemiğinin

Cevap Anahtarı

1-B 2-B 3-A 4-D 5-B 6-D 7-A 8-C 9-D 10-C 11-C 12-C 13-D 14-D 15-C 16-D 17-D 18-A 19-A 20-D 21-A 22-A 23-D 24-C 25-A

Whatsapp
Diyarbakır İş Makinaları Operatörlük Kursu
Diyarbakır İş Makinaları Operatörlük Kursu
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?