İş Makinası Sınav 3

1-Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

 • A)Çalışanları Korumak
 • B)Üretim Güvenliğini Sağlamak
 • C)İşletme Güvenliğini Sağlamak
 • D)Ciroyu artırmak

2-Aşağıdakilerden hangisi; İş Kazası ve Meslek hastalıklarını önlemek için yapılan faaliyetlerden biri değildir?

 • A)Mühendislik Çalışmaları
 • B)Eğitim Faaliyetleri
 • C)Denetim faaliyetleri
 • D)Ekonomik tedbirler

3-Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir? 

 • A)Meslek hastalığı
 • B)Sigortalılık
 • C)İşçi sağlığı
 • D)İş güvenliği

4-Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir? 

 • A)Çalışanların eğitimi
 • B)Havalandırma
 • C)Koruyucu araçlar
 • D)İşten ayrılma

5-Aşağıdakilerden hangisi iş makineleri ile çalışmada operatörün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

 • A)Güvenlik kurallarına uymak
 • B)Kişisel koruyucu kullanmamak
 • C)Teknik kurallara uymak
 • D)Makinaları gereken hızda kullanmak

6-Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

 • A)Çalışana ücretsiz verilmelidir,
 • B)Arızalı, hasarlı Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmamalıdır,
 • C)Hijyenik şartlarda muhafaza edilmelidir.
 • D)Kişisel Koruyucu Donanımlar ortak kullanılmalıdır.

7-İş makinesi operatörlerine verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A)Her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı
 • B)Temizlik ve bakımı yapılmalı
 • C)Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli.
 • D)Kişisel Koruyucu donanımlar 1 defaya mahsus verilmelidir.

8-Çalışma alanının emniyetinin sağlanması için; aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

 • A)Operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi,
 • B)Risklerine karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön çalışma yapması
 • C)İşaretçilerin kullandığı işaretlerin manaları bilinmelidir.
 • D)Hepsi doğru

9-Aşağıdakilerden hangisi iş makinası ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

 • A)Çalışma sahasındaki insanlara,
 • B)Çalışma sahasındaki diğer iş makinelerine,
 • C)Çalışma sahasının emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına,
 • D)İş Makinesinin marka ve modeline

10-İş makinaları ile geri manevra hareketi sırasında, aşağıdaki uyarılardan hangisi uygulanmalıdır? 

 • A)Yalnız sinyaller yakılır.
 • B)Yalnız park lambaları yakılır.
 • C)Farlar yakılır.
 • D)Geri manevra hareketi sırasında korna çalınır, sinyaller yakılır gerekirse operatör yardımcısı kullanılır.

11- İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?

 • A) Çevredeki insanlara, makine ve araçlara
 • B) Yolun asfaltlı olup olmadığına
 • C) Süpürge fırçaları aşıntısına
 • D) Karbüratör yakıt basıncına

12- İş makinesi  ile trafiğe açık yollarda çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Çevredeki insan ve araçlara azami dikkat gösterilir
 • B) Gerekli yasal izinler alınmalıdır
 • C) Gerekli işaret ve işaretçiler kurulmuş olmalıdır
 • D) Hepsi doğru

13- İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce operatör tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?

 • A) Hidrolik yağı seviyesi kontrolü
 • B) Motor soğutma suyu kontrolü
 • C) Vantilatör kayış gerginlik kontrolü
 • D) Motor supap ayarının yapılması

14- İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?

 • A) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak
 • B) Çalışma alanını incelemek
 • C) İşin uzak ve yakınlığına bakmak
 • D) Amirlerinden iş ile ilgili bilgi almak

15- Aşağıdaki yapılan işlemlerden hangisi iş öncesi hazırlık alanında yer almaz?

 • A) İş için makineye uygun ataşman takmak
 • B) İş makinesinde yapılacak işe uygun ayarlama yapmak
 • C) Çalışma alanını incelemek
 • D) İşaret ve işaretçilerin verdiği talimatları dikkate almadan çalışmak

16- Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan değildir. 

 • A) Makina bakımı düz bir yerde yapılmalıdır
 • B) Makinanın bakımı yapılırken zeminin ıslak olmalı
 • C) Makinanın bakımı yapılırken tekerlekler bloke edilmelidir
 • D) Makinanın bakımı yapılırken ataşman uygun konumda sabitlenmelidir

17- Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uzun boylu olmalı
 • B) Sağlık yönünden uygun olmalı
 • C) Üniversite mezunu olmalı
 • D) Kilolu olmalı

18- Aşağıdakilerden hangisi, iş kanununa göre operatörün görev ve sorumluluğu değildir?

 • A) İş Organizasyonu yapma,
 • B) Kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak biçimde doğru kullanma
 • C) Çalışma esnasında gördüğü tehlike ve riskleri bildirme
 • D) İşbirliği ve katılım

19- Operatör yardımcısının (işaretçinin) görevi nedir? 

 • A) İş makinasını kullanmak
 • B) İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek
 • C) Çevre temizliğini yapmak
 • D) İş organizasyonu yapmak

20- Aşağıdakilerden hangisi; İş makinesi operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir?

 • A) İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
 • B) İş talimatını inceler.
 • C) Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar
 • D) Mekanik arızalarının tamiratını yapar

21- İş makinesi operatörünün çalışma ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılma-larına sebep olabilir?

 • A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek bilinçli şekilde hareket etmesi
 • B) Sürekli şekilde makineyi diğer saha çalışan-larının üzerine sürerek şakalr yapması
 • C) Makineyi kullanırken güvenlik kurallarının bi-lincinde olarak hareket etmesi
 • D) Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek makineyi kullanması

22- İş makinesi operatörünün, çalışma sahasında makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun bir davranış değildir?

 • A) Sahada bulunan diğer insanlara saygılı davranmak
 • B) Diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranmak
 • C) Saha şeflerinin verdiği talimatlara uymak
 • D) Sahada belirlenen kurallara göre değil, kendi bildiği şekilde makiyi kullanması

23- Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Hastaya gözü kırpıştırılması söylenir
 • B) Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır
 • C) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz, tıbbi yardım istenir
 • D) Batan cisim dikkatli bir şekilde çıkarılır ve sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır

24- Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

 • A) Kolunda yara ve kırık olan
 • B) Kaburga kırığı olan
 • C) Birinci derece yanığı olan
 • D) Omurga kırığı olan

25- Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir?

 • A) Hareket ile artan ağrı
 • B) Şekil bozukluğu
 • C) Hareket kaybı
 • D) Hepsi

Cevap Anahtarı

1-D 2-D 3-A 4-D 5-B 6-B 7-D 8-D 9-D 10-D 11-A 12-D 13-D 14-C 15-D 16-B 17-B 18-A 19-B 20-D 21-B 22-D 23-C 24-D 25-D

Whatsapp
Diyarbakır İş Makinaları Operatörlük Kursu
Diyarbakır İş Makinaları Operatörlük Kursu
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?