İş Makinası Sınav 2

1-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardan değildir?

 • A)Yün eldiven
 • B)İş gözlüğü
 • C)İş eldiveni
 • D)Baret

2-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?

 • A)İş gözlüğü
 • B)İş eldiveni
 • C)Baret
 • D) Hepsi doğru

3-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?

 • A)El Siperi
 • B)Yüz Siperi
 • C)Çizmeli Tulum
 • D)Hiçbiri

4-Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?

 • A)El Siperi
 • B)Yün çorap
 • C)Çizmeli Tulum
 • D)Koruma gözlüğü

5-İş güvenliği tedbirlerinin alınması sahada çalışanlar açısından nasıl bir önem taşır?

 • A)Kaza riski azalır
 • B)Güvenli çalışma ortamı sağlanır
 • C)Olası bir kaza anında meydana gelecek zararlar en aza iner.
 • D)Hepsi doğru.

6-Resimdeki uyarı levhasının anlamı nedir?

 • A) Su dökme
 • B) İş makinası giremez
 • C) Su içilmez
 • D) Ateşle yaklaşma

7- Resimde verilen uyarı levhasının anlamı nedir? 

 • A) Lazer ışını
 • B) Asılı yük
 • C) Patlayıcı madde
 • D) Radyoaktif madde

8- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 • A) Eldiven kullan
 • B) Gözlük kullan
 • C) İş ayakkabısı kullan
 • D) Emniyet kemeri kullan

9- Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir? 

 • A) Dokunma
 • B) Yaya giremez
 • C) Fotoğraf çekilmez
 • D) Sara içilmez

10- Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımdır?

 • A) Kaynakçı maskesi
 • B)Koruyucu gözlük
 • C) Baret
 • D)Eldiven

11- İş makinesi operatörü makineye ilk bindiğinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • A) Hemen işe başlamalıdır
 • B) Makinede gerekli iş öncesi ayarlamaları yapmalıdır.
 • C) Yapılacak işe göre iş makinesinin pozisyonu ayarlamalıdır.
 • D) Sahada gerekli tedbirlerin alındığından emin olmadan işe başlamamalıdır.

12- İş makinesinin kapasitesinin üzerinde makineye iş yaptırılması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır.

 • A) Saha sorumlusunun izin verdiği kadar kapasite sınırları aşılır.
 • B) İş makinesinin kapasitesinin ne kadar aşılacağına operatör kendi karar verir.
 • C) İş makinesinin kapasitesi yüzde 20 ye kadar aşılabilir.
 • D) İş makinesinin kapasitesi üzerine kesinlikle çalışılmaz.

13- İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce yapılan hazırlıklara ne ad verilir?

 • A) İş bitimi.
 • B) İş arası mola
 • C) İş öncesi hazırlık
 • D) İlk yardım teknikleri

14- Bir operatörün yapacağı ”İş öncesi hazırlık” aşağıdakilerden hangisidir

 • A) İş makinası ile çalışmaya başlamak
 • B) İş makinası ile trafiğe açık alanda seyretmek.
 • C) İş makinası ile gece çalışması yapmak
 • D) İş makinası ile çalışmaya başlamadan önce yapılan hazırlıklardır

15- Aşağıdakilerden hangisi iş öncesi hazırlığın konuları arasında yer almaz.

 • A) İş sahasında emniyet tedbirlerinin alınması
 • B) Operatörün kişisel koruyucu donanımları giymesi
 • C) İş makinesinin iş öncesi kontrollerini yapmak.
 • D) İş makinesinin haftalık kontrollerini yapmak.

16- İş makinası operatörü makineden inerken ne yapar?

 • A) Park frenini çeker
 • B) Basamakları kullanarak iner
 • C) Kontağı kapatır
 • D) Hepsi doğru

17- İş makinesi operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) İş makinesi operatörü makinesinden sorumludur
 • B) İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin çalıştırma talimatlarını önceden okumuş ve anlamıştır
 • C) İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin kapasitesini ve yeteneklerini bilir
 • D) Hepsi doğru

18-  İş makinalarında bakım yapıldıktan sonra çıkan atıklar ne yapılmalıdır?

 • A) Görünmeyen bir yere dökülür
 • B) Kuyu açılarak toprak altına gömülür
 • C) Atık toplama kabına alınır
 • D) Atıkların yakılarak imha edilir

19- İş makinesine özellikle uzun süreli çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

 • A) Kabin kliması her zaman çalışmalıdır
 • B) Kabin camları görüşü engellemeyecek şekilde temiz olmalıdır
 • C) Yangın söndürücü, iş makinesinden uzak bir yerde tutulmalıdır
 • D) Silindirler sürekli yağlanarak asfalta yapışması engellenmelidir

20- İşaretçi’nin görevi nedir?

 • A) Terminal traktörü kullanmak
 • B) İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek
 • C) Dolu konteyner makinesi kullanmak
 • D) Forklift kullanmak

21- Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinesi kullanmaya örnektir?

 • A) Emniyet tedbirleri alınarak çalışmak
 • B) Saha şefinin açıkladığı uyarılara uygun dav-ranışlar sergilemek
 • C) Baret giyerek iş makinesi üzerinde çalışmak
 • D) İhtiyaç duyulmasına rağmen diğer saha çalı-şanlarına hiçbir şekilde yardım etmemek

22- İş makinesi operatörleri sahada çalışan başka işçilere nasıl davranmalıdır?

 • A) Saygılı davranışlar sergilemelidir
 • B) Diğer operatörler ile koordineli şekilde ça-lışmalıdır
 • C) İhtiyaç duyulması halinde diğer operatörlere ve çalışanlara yardım etmelidir
 • D) Hepsi doğru

23- Çalışan kalbe masaj yapılırsa olabilecek en tehlikeli durum hangisidir?

 • A) Solunum güçleşebilir
 • B) Kalp durabilir
 • C) Solunum durabilir
 • D) Vücut sıcaklığı düşebilir

24- Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

 • A) Kaburga kemiğinin
 • B) Kafatası kemiğinin
 • C) Uyluk kemiğinin
 • D)Kaval kemiğinin

25- Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?

 • A) Temas yoluyla
 • B) Dolaşım yoluyla
 • C) Sindirim yoluyla
 • D) Solunum yoluyla

Cevap Anahtarı

1-A 2-D 3-D 4-D 5-D 6-B 7-B 8-C 9-B 10-B 11-A 12-D 13-C 14-D 15-D 16-D 17-D 18-C 19-B 20-B 21-D 22-D 23-B 24-A 25-D

Whatsapp
Diyarbakır İş Makinaları Operatörlük Kursu
Diyarbakır İş Makinaları Operatörlük Kursu
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?